Świąteczne abecadło

Bożonarodzeniowy spektakl operowy dla dzieci 2022 r.