Dziewczyny z Neapolu, czyli od tawerny do La Scali

Spektakl 2014 r.